KANSAINVÄLISTYMINEN JA KANSAINVÄLISYYS

kansainvälistyminen ja kansainvälisyys

Osaamme virittää taloushallintonne toimivaksi, kun perustatte tytäryhtiön ulkomaille tai ostatte yrityksen ulkomailta.

Taloushallinnon järjestäminen yrityksen kansainvälistyessä.

Tiedämme mitä seikkoja tulee ottaa huomioon, kun yritys etabloituu ulkomaille perustamalla tytäryhtiön. Monissa tilanteissa kannattaa lähteä liikkeelle kevyemmällä set up:lla ja vasta toiminnan kasvaessa siirtyä järeämpiin tapoihin taloushallinnon järjestämisessä. Lähtemällä liikkeelle oikealla tavalla voi säästää rutkasti rahaa ja saada asiat hoidetuksi kontrolloidusti ja hallitusti. Samoin kehityspolku yksinkertaisesta monimutkaisempaan on hallitumpaa ja ennen kaikkea rahansäästöt ovat merkittäviä.

Seuraavassa esitettävät ajatukset pätevät paitsi tilanteeseen, jossa on perustettu tytäryhtiö uuteen maahan niin myös tilanteesen, jossa yritys on ostanut jo toimivan yrityksen ulkomailta tai haluaa vain kehittää jo olemassa olevan tytäryhtiön taloushallintoa ja raportointia emoyhtiöön.

Tietojärjestelmien ja raportoinnin järjestämisen eri vaihtoehdot ja tilanteet;

1.Paikallinen vai monikansallinen järjestelmä.

Paikallinen järjestelmä voi olla monessa tapauksessa järkevä valinta kun etabloidutaan 1. kertaa ulkomaille ja uuteen maahan. Paikallinen kirjanpito ja verotus on yleensä helpointa järjestää nopeimmin toimivaksi tällä vaihtoehdolla. Myös paikalliset kirjanpitäjät yleensä osaavat parhaiten paikalliset järjestelmät ja tämän vuoksi taloushallinto henkilökunnan saatavuus on parhainta tässä vaihtoehdossa. Myös tuki on useasti helposti saatavilla ja lähellä. Tämän on usein myös kustannustehokkain tapa järjestää toimiva taloushallinto ulkomaisesta tytäryhtiöstä suomalaiseen emoyhtiöön.  Huonona puolena voidaan pitää sitä, että tätä ratkaisua ei voida monistaa seuraavaan maahan johon etabloidutaan, koska ratkaisu on aina maakohtainen. Paikalliset järjestelmät eivät useasti ole niin monipuolisia toiminnoiltaan tai skaalaudu toiminnan kasvaessa samalla tavalla kuin kansainväliset järjestelmät.

Monikansallisen järjestelmän edut ja haitat ovat käänteiset paikalliseen järjestelmään verrattuna. Eli lyhyesti; vaikeampia käyttää, käyttöönotto monimutkaisempi, osaavan henkilökunnan löytäminen vaikeampaa ja kalliimpi. Toisaalta kv. järjestelmät ovat monipuolisempia toiminnoiltaan ja skaalautuvuus toiminnan kasvaessa ei muodostu rajoitteeksi. Voidaan myös ajatella saavutettavan synergiaetuja, kun koko konserni on samanlaisessa tietojärjestelmässä, tällöin kommunikointi ja ohjeistaminen helpottuu.

2. Yksi vai hajautettu tietokanta.

Kun valitaan paikallinen taloushallinnon järjestelmä on yleensä aina kyseessä hajautettu tietokanta- jokaisessa maassa on oma tietokantansa. Monikansallisessa järjestelmässä voidaan sen sijaan valita, onko jokaisessa maassa oma tietokanta vai  keskitetäänkö Suomeen yksi tietokanta, joihin kaikkien tytäryhtiöiden tiedot tallentuvat. Yhden tietokanna malli tuo monia tehokkuuksia taloushallinnon järjestämiseen, etenkin jos tytäryhtiöitä on monessa eri maassa.

3. Sovellusvuokraus vai investointi.

Viime vuosina on sovellusvuokrauksesta tullut varteenotettava vaihtoehto investoinnille, jossa hankintaan taloushallinnon ohjelman lisenssi, serveri, vastataan itse ohjelmistopäivityksistä, tietoturvasta ja varmuuskopiosta. Sovellusvuokrauksessa ulkomaiseen tytäryhtiöön ei tarvita edellä mainuttuja toimenpiteitä. Lisäksi se on perustamiskustannuksiltaan alhaisempi kuin investointi ja skaalautuu toiminna kasvaessa ja pienetessä eli maksetaan vain niistä ohjelmisto-ominaisuuksista joita tarvitaan. Lisäksi voidaan useissa tapauksissa selaimen kautta Suomesta kirjautua ulkomaisen tytäryhtiön tietoihin ja jopa käyttöliittymät paikallisessa ohjelmistoissa saattavat olla englanniksi.

4. Emoyhtiön raportoinnin johtaminen paikallisesta kirjanpidosta, tilikarttojen yhtenäistäminen.

Suomalaisen emoyhtiön ja ulkomaisen tytäryhtiön tilikarttojen vertailu ja analysointi- mapping,- on tehtävä, oli valinta sitten paikallinen taloushallinnon järjestelmä tai monikansallinen järjestelmä. Tällä varmistetaan, että oikeat luvut päätyvät konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen. Tämän lisäksi on arvostus- ja jaksotuserot analysoitava suomalaisen emoyhtiön ja ulkomaisen tytäryhtiön välillä. Kun myös ne otetaan huomioon tytäryhtiön raportoinissa on raportointi luotettavalla pohjalla. Aivan lopuksi on vielä tehtävä konversiot paikallisesta valuutasta Euroon.

5. Paikallisen kirjanpidon ja emoyhtiöraportoinnin toiminnan varmistaminen, ohjeistuksen laadinta tytäryhtiöön. Oikean henkilökunnan valinta kohdemaassa.

Kappaleessa 4. mainittujen analyysien lopputulokset on vielä dokumentoitava ja koulutettava taloushenkilökunnalle kohdemaassa. Samoin on luotava täsmäytysrutiinit, jotka paljastavat, mikäli uusia tilejä on lisätty joko emoyhtiön tai tytäryhtiön kirjanpitoon. Tällöin ei saldoja leijumaan ilmaan vaan kaikki tuoto ja kulut tulevat raportoiduksi. Lisäksi sisäisen laskennan kustannuspaikat, tulosyksiköt, projektit, tuotteet, asiakkaat ym. on luotava tytäryhtiön taloushallinnon järjestelmään, jotta emoyhtiön johto saa liiketoiminnasta relevanttia tietoa päätöksenteon tueksi.

6. Järjestelmätoimittajien kilpailuttaminen ja valinta.

Voimme avustaa sekä taloushallinnon järjestelmätoimittajan valinnassa että kilpailuttaa ne kohdemaassa, jossa tytäryhtiö sijaitsee.

7. Projektin jälkeinen tukeminen.

Kohdan 6. palvelujen lisäksi voimme haluttaessa jäädä projektin jälkeen tukemaan, että kaikki kaikki toimii sovitulla tavalla ja hallitusti

Olemme olleet mukana useissa projekteissa myös kehittyvillä markkinoilla, Venäjällä ja CIS alueella, joten tiedämme, miten asiat saadaan hoidutuksi myös haastavissa olosuhteissa.

Kansainvälisten yritysten suomalaisten tytäryhtiöiden taloushallinnon järjestäminen.

Meillä on tarjota kokemusta tilanteissa, joissa ulkomaisena omistaja on suuri kansainvälinen konserni tai pääomasijoittaja. Tiedämme miten vastata näiden omistajatahojen usein paljon korkeampiin vaateisiin taloushallinnosta.

1.Toimivan raportoinnin järjestäminen.

2. Luottamuksen synnyttäminen.

3. Tarvittaessa tilitoimiston valinnassa avustaminen.

4. Pilvipalveluiden hyödyntäminen.

5. Talousjohtaminen ja kehittäminen.

Katso täältä artikkeli taloushallinnon haasteista yrityksen kansainvälistyessä