TILITOIMISTOPALVELUT JA NETVISOR

Tilitoimistopalvelut ja Netvisor

Tilitoimistopalvelut ja Netvisor, talousjohtaja eli CFO palvelut ja Netvisor, palvelumme skaalautuvat.

Tilitoimistopalvelut ja Netvisor

Tilitoimistopalvelut ja Netvisor kattaa kirjanpidon, palkanmaksun, ostolaskujen, myyntilaskujen, tilinpäätöksen ja veroilmoitusten hoidon huippumodernilla, sähköisen taloushallinnon mahdollistavalla Netvisor ohjelmistolla.

Tämän lisäksi Netvisor palvelumme voi kattaa laajemmin myös sisäisen laskennan (tulosyksikkö/ profit center laskelmat, kustannuspaikkaseurannan, tuotekalkyylit, asiakaskalkyylit, brändikalkyylit, kassavirtalaskelmat, käyttöpääomalaskelmat, ad hoc laskelmat ym.) rakentamisen. Näin voimme haluttaessa Netvisor:in kautta toimia kokonaisvaltaisesti ulkoistettuna talousjohtajanasi, talouspäällikkönäsi tai controllerinasi. Ohjelmaa oikein käyttäen voimme hallita yrityksesi sekä ulkoisen että sisäisen laskennan eli koko yrityksen talousfunktion.

Netvisor tilitoimistopalveluissa voimme sopia joustavasti työnjaosta: asiakas voi itse hoitaa esim. myyntilaskutuksen ja palkat ja Countpoint hoitaa loput. Tai sitten asiakas voi ulkoistaa koko taloushallinnon meille. Muistakin työnjaoista voidaan sopia.

Teemme Netvisoriin myös muita asiakkaan haluamia seurantoja, raportteja ja rakenteita. Kaikki Netvisor:in raportit saa siirrettyä excel:iin jatkojalostettaviksi, mikä helpottaa huomattavasti erilaisten ad hoc laskelmien ja vertailujen tekemistä.

Netvisor tilitoimistopalveluissa voit selaimella paikasta riippumatta olla online yhteydessä taloushallinnon tietoihisi. Koska kyseessä on pilvipalvelu, ei vaadita serveri investointia ja ylläpitoa, eikä erillisiä ohjelma-asennuksia ja päivityksiä, eikä myöskään erillistä tietoturvaa.

Netvisor tilitoimistopalveluissa asiakas myös hyötyy suuresti siitä, että tieto keskitetään yhteen tietokantaan, eikä se sijaitse hajallaan eri järjestelmissä ja excel taulukoissa ympäri yritystä. Tämä parantaa huomattavasti kokonaisuuden ymmärtämistä, helpottaa kontrollien luontia ja vapauttaa aikaan olennaiseen keskittymiseen.

Netvisor tilitoimistopalveluissa voimme linkittää Netvisor:in toimimaan ERP/ toiminnanohjausjärjestelmäsi kanssa. Tällöin voit tehokkaasti yhdistää liiketoimintasi sydämen sähköisen taloushallinnon tehokkuuteen ja joustavuuteen. Kaikki toimii tällöin integroidusti.

Netvisor hyödyt

Käytämme tilitoimistopalveluisamme huippumodernia Netvisor taloushallintojärjestelmää. Ohjelma mahdollistaa sähköisen taloushallinnon tehokkuuden yhdistettynä pilvipalveluun. Ei enää turhaa paperin pyöritystä vaan sähköinen tiedonsiirto asiakkaalle, toimittajalta tai verottajalta tai verottajalle.

Riippumattomuus: voit siirtyä toisen Netvisor tilitoimiston palveluja käyttämään, mikäli et ole tyytyväinen Countpoint Oy:n palveluihin. Näitä tilitoimistoja on jo useita satoja. Lisäksi saat siirtymätilanteessa yrityksesi taloushistorian mukaasi sekä business mallinnuksen ohjelmassa- et siis joudu aloittamaan taloushallinnon projektia alusta siirtymätilanteessa ! Tällainen helppous ei ole mahdollista käytettäessä perinteistä tilitoimistokonseptia ja ohjelmia.

Tämä toimii tietysti myös toisinpäin: voit kilpailuttaa nykyisen Netvisor tilitoimiston palvelut helpolla ja siirtyä käyttämään Countpoint Oy:n palveluja. Tietysti voit kilpailuttaa myös perinteisesti, ei sähköisesti toimivan tilitoimistosi. Siirtyminen perinteisestä taloushallinnosta, jota monet tilitoimistot vielä edustavat,  Netvisorin sähköiseen taloushallintoon vasta ne tehokkuudet, parantuneet kontrollit ja säästöt tuovatkin.

Netvisor tilitoimistomme pilvipalvelu mahdollistaa asiakkaan reaaliaikaisen kirjautumisen yrityksen taloustietoihin vaikka kesämökilta tai ulkomaan matkalta. Niin ikään yritys vapautuu ohjelmistopäivityksistä, koska ne tapahtuvat näkymättömästi pilvipalvelun kautta Visman toimesta.

Skaalautuvuus: ohjelmasta otetaan käyttöön vain ne toiminnot, jotka yritys tarvitsee. Näin ollen voidaan lisäominaisuuksia ottaa käyttöön toiminnan kasvaessa ja päinvastoin.

Katso täältä Netvisorista tilitoimistojen näkökulmasta