Taloushallinnon haasteet yrityksen kansainvälistyessä

Kun yrityksen kansainvälistyminen rajoittuu viennin käynnistämiseen, syntyy taloushallinnon kannalta lähinnä kysymys siitä, syntyykö myyntisaamisia Suomen rajojen ulkopuolella ja luodaanko jonkinlainen luototuspolitiikka ja asiakasyrityksen luottokelpoisuuden tarkastusmekanismi.

Tilanne muuttuu kuitenkin olennaisesti, kun yritys etabloituu toiseen maahan perustamalla sinne esimerkiksi suomalaista osakeyhtiötä vastaavan yhtiön.

Kohdemaan kirjanpidon ja verotuksen lisäksi joudutaan pohtimaan, kuinka emoyhtiön kontrolli ja toimiva raportointi suomalaiseen emoyhtiöön luodaan. Lisäksi joudutaan pohtimaan sisäisen laskennan tarpeita –  tuote-, projekti-, asiakas-, brändikohtaisen  kannattavuuden seuraamiseksi. Näiden lisäksi myös kustannuspaikka- ja profit center –rakenteet saattavat tulla pohdittaviksi.

Kansainvälistymisen yhteydessä henkilövalintojen lisäksi tulee usein ratkaistavaksi kysymykset tietojärjestelmien valinnoista.

Kannattaako ottaa jokin kohdemaan paikallinen taloushallintojärjestelmä käyttöön ja luoda kontrolli ja raportointi niistä lähtökohdista vai heti alkuun ottaa jokin kansainvälinen järjestelmä käyttöön, jolle löytyy tukea sekä kohdemaassa, Suomessa ja mahdollisesti kolmannessa maassa, johon ollaan myöhemmin etabloitumassa?

Koska kustannuksissa saattaa olla merkittäviä eroja, yrityksen toiminnan kokoa joudutaan suhteuttamaan valittavaan tietojärjestelmäratkaisuun. Eroja on myös käyttöönottoprojektien vaativuuden asteissa ja riskeissä.

Vasta päätöksen jälkeen alkaa varsinainen työ. Valitun tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on vietävä läpi siten, että sekä kirjanpito että verotus tulee hoidettua paikallisen lainsäädännön mukaisesti ja emoyhtiön tarvitsema kontrolli ja raportointi saadaan  toimimaan tehokkaasti alusta alkaen.

Jaan mielelläni kokemuksiani, autan järjestelmien valinnoissa, kansainvälisessä byrokratiaviidakossa selviytymisessä, taloushallinnon avainhenkilöiden rekrytoinnissa kohdemaassa sekä heidän perehdyttämisessään. Been there, done that! Jos haluat keskustalla aiheesta lisää, ota yhteyttä.

http://www.countpoint.fi/