Taloushallinto, joka kertoo reaaliaikaisesti juuri tärkeimmät asiat

Teknologia on luonut uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksen taloushallinnon järjestämiseen – rutiinikirjanpidosta talousjohtamiseen. Perinteisesti yritykset ovat ulkoistaneet vain liikekirjanpidon ja viranomaisraportoinnin tilitoimistoille.

Tämän päivän teknologia mahdollistaa kuitenkin myös talousjohtamisen ulkoistamisen, jopa osa-aikaistamisen. Kustannussäästöt voivat olla merkittäviä ja palvelun laatukin todennäköisesti paranee.

Tilitoimistopalvelu sähköisellä, pilvipalveluun perustuvalla Netvisor-alustalla tuottaa mittavaa tehokkuutta yrityksen taloushallintoon. Kun siihen vielä kytketään nykyaikainen talousjohtaja- eli CFO-palvelu, perinteinen viranomaisraportointi laajenee johdon sparraamiseksi sekä liiketoiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi lukujen kautta.

Netvisorissa niin kirjanpitäjällä kuin talousjohtajallakin on mahdollisuus ajasta ja paikasta riippumatta porautua yrityksen tietoihin reaaliaikaisesti. Koska järjestelmä on modulaarinen, sekä talousjohtajalla että kirjanpitäjällä on omat osionsa, joita ohjelmistosta käyttävät.

Netvisor mahdollistaa myös töiden jakamisen tilitoimiston ja yrityksen välillä. Yritys voi esimerkiksi itse hoitaa myyntilaskutuksen ja -reskontran. Tilitoimisto voi tällöin hoitaa ostoreskontran, kirjanpidon tilinpäätöksineen ja talousjohdon eli CFO-palvelut. Myös muunlaisia työnjakoja voidaan sopia. Työt voidaan siis hoitaa eri paikoista, eli sillä ole merkitystä, missä eri taloushallinnon henkilöt fyysisesti istuvat.

Vaikka yrityksesi toiminnanohjausjärjestelmä olisi pitkälle räätälöity, Netvisor voidaan integroida toimimaan sen kanssa. Tällöin tehty investointi toiminnanohjausjärjestelmään ei valu hukkaan vaan saa lisäboostia sähköisen taloushallinnon mahdollistavasta kytkennästä.

Oleellista on se, että Netvisorin käyttöönotto tehdään oikein. Jotta liiketoimintajohdon sparraaminen olisi mahdollista, on sisäisen laskennan osuus käyttöönotossa mietittävä huolellisesti, unohtamatta perus kirjanpidon mallinnusta.

Lisäksi täytyy pohtia, rakennetaanko Netvisorin päälle Excel-raportointia johdon tarpeisiin vai hoidetaanko se jollain valmisohjelmistolla, joita löytyy niin Visman kuin muidenkin ohjelmistotarjoajien valikoimista.

Ota yhteyttä, niin mietitään yrityksesi taloushallinto kirjanpitoineen ja talousjohtamisineen uusin kuosiin! Pohditaan, mitä haluatte tehdä talon sisäisesti ja mitä ulkoistaa Countpoint Oy:lle. Otetaan taloushallinnosta tehokkuudet irti ennen kuin kilpailijat jo ovat tehneet sen!